מבזקים

אורה הֶרצוג הלכה לעולמה

אורה הרצוג, רַעיָיתו של הנשיא השישי חיים הרצוג ואימם של נשיא המדינה יצחק הרצוג ושל שגריר ישראל בארה"ב מייק הרצוג, הלכה לעולָמה בגיל 97. הרצוג יָיסְדָה את 'המועצה לישראל יפה' ושימְשה מנכ"לית המועצה לתַרבות ולאוֹמנות