Browsing Archives

רעיה

רַעְיָה אישה, אשת איש, חברה, אהובה

בשיר השירים כתוב: הִנָך יפה רַעייָתִי.

המילים 'רעיה', 'רעייתי' הן מילים "גבוהות" יותר מהמילים: 'אישה', 'אשתי'.

רֵעַ – חבר

רֵעוּת – חברוּת

שם הפועל: לְהִתְרוֹעֵעַ – לפגוש אנשים, להיות עם אנשים

דוגמאות:

ראש הממשלה ורעייתו הגיעו לטקס.

הם לא הִתְרוֹעֲעוּ כמעט שנה.

הוא איש רֵעִים לְהִתְרוֹעֵעַ. מוצא שפה משותפת עם כל אדם.

 

הערך רעיה נמצא בידיעות: 27.09.16, 13.12.1622.12.1622.01.1705.02.1725.04.1707.05.1708.05.1712.06.17 19.06.17, 16.07.1719.07.1730.08.17, 07.09.1717.09.1702.10.17, 07.11.1720.11.17, 22.01.1821.02.1827.02.18,

06.03.1819.03.1827.03.18, 24.04.1802.05.1815.05.1824.06.1827.06.1812.07.1806.08.1802.12.1802.12.1803.12.1803.12.18

 

רעל

רַעַל – Poison

השורש: ר.ע.ל

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרְעִיל

שם הפעולה: הַרְעָלָה

שם תואר: רָעִיל

חומר רעיל

הרעלת קיבה

נקי מרְעָלִים

מרעיל את האווירה

זהירות! רעל מסוכן!

רעל עכברים

בשפת הדיבור: מוּרְעָל על הצבא – אוהב מאוד מאוד להיות בצבא

 

הערך רעל נמצא בידיעות: 30.11.1708.03.1819.03.1827.03.18

 

 

 

 

רעם

רַעַם – thunder, הרעש ששומעים בזמן הגשם

רבים: רְעָמִים

דוגמאות:

בחורף יש בְּרָקֵים וּרְעָמִים. 

קודם רואים את אור הבָּרָק ואחר כך שומעים את קול הרעם.

אתמול לא הצלחתי לישון בגלל הרעמים 

ביטוי:

כְרַעַם ביום בָּהִיר – משהו פתאומי ולא צפוי.

דוגמה:

המנהל הודיע שהוא עוזב את תפקידו. ההודעה התקבלה בחברה כרעם ביום בהיר.

 

הערך רעם נמצא בידיעות:

רענן

רַעֲנָן – טרי, fresh, מלא מרץ

השורש: ר.ע.נ.ן

שם הפועל בבניין פִּיעל: לְרַעֲנֵן

שם הפעולה: רִעֲנוּן

שם הפעולה בבניין הִתְפָּעֵל: להִתְרַעֲנֵן

שם הפעולה: הִתְרַעֲנְנוּת

משקה מרענן, מקלחת מרעננת, מראה כענן

מרעננים את הזיכרון של מי שלא זוכר.

מרעננים את ההוראות כדי שהכול יהיה ברור.

 

הערך רענן נמצא בידיעות: 28.09.17
 

רעש אדמה

רַעַש אֲדָמָה, רְעִידַת אֲדָמָה – האדמה זזה בגלל כוחות הפועלים בתוך כדור הארץ.

מודדים את עוצמת רעש האדמה בסולם ריכטר.

 

הערך רעש אדמה נמצא בידיעות: 27.10.16, 07.11.16, 14.11.16, 20.11.1622.11.16, 26.01.1714.02.1709.06.17, 18.07.1710.09.1712.11.17, 13.11.1715.11.1705.07.18, 08.07.18, 02.10.18

 

 

 

 

 

image_print