Browsing Archives

קו

קַו line

רבים: קַווִים

סמיכות: קַווֵי-

גאומטרייה: קו ישר, קו עקום, קו שבור, קווים מקבילים

תחבורה: קו אוטובוס, קו רכבת, קַווֵי תחבורה

קו חשמל, קו מֶתַח

קו טלפון

קו גבול

הקו הירוק

גיאוגרפיה: קו המשווה, קו אורך, קו רוחב, קו פָּרָשַת המים, קו הרָקִיעַ, קו האוֹפֶק, קו גריניץ', קו החוף, קו אֲווִירִי

קו אדום

בבנק: קו אַשְרַאי

קו מפריד

קו התֶפֶר

ספורט ותחרויות: קו הגְמָר

בקו הבריאות – בריא

בקווים כלליים – בלי פרטים

קווי אופי, קווי אישיות

 

פתגם:

דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד.

 

 

הערך קו נמצא בידיעות: 10.01.18

 

 

 

 

קול פסול

קוֹלוֹת פְּסוּלִים – בבחירות: הקולות של המצביעים שנפסלו כי הצביעו שלא לפי החוק

(למשל: מעטפה שהיו בה כמה פתקים של כמה רשימות – נפסלת).

לא סופרים את הקולות האלה.

 

הערך קול פסול נמצא בידיעות:

קול קורא במדבר

המשמעות:

קריאה או בקשה שמגיעה לאוזניים לא שומעות ולא מקבלות.

מִדְבָּר – מקום גדול יבש וריק, DESERT

דוגמה:

הזהרתי כמה פעמים מפני הסכנה. דבריי היו כְּקול קורא בַּמִדְבָּר. אף אחד לא רצה להקשיב לי ובסוף קרה אסון.

המקור:

פירוש שגוי של הפסוק:

"קוֹל קוֹרֵא בַּמִּדְבָּר פַּנּוּ דֶּרֶךְ ה' יַשְּׁרוּ בָּעֲרָבָה מְסִלָּה לֵאלֹוהֵינו".  (ישעיה פרק מ' פסוק 3)

קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו

 

המשמעות:

האיש הזה הוא איש לו ישר. הוא עשה מעשים לא כשרים, העבר שלו לא נקי.

קוּפָּה – קופסה, תיבה

שְרָצִים – חרקים, בעלי חיים קטנים  insects

דוגמה:

החליטו לבטל את המועמדות שלו לתפקיד אחרי שבדקו ומצאו שקֻפָּה שֶׁל שְׁרָצִים תְלוּיָה לוֹ מֵאֲחוֹרָיו.

מקור:

מסכת יומא פרק כ"ב

קוצו של יוד

המשמעות:

עניין של מה בכך, פרט קטן ולא כל כך חשוב.

קוץ – קצה

קוצו של יו"ד – הצ'ופצי'ק הקטן של האות יו"ד

דוגמה:

המורה שלנו שם לב לכל פרט קטן בשיעורי הבית. הוא מקפיד על קוֹצוֹ שֶׁל יוֹד.  

המקור:

תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף ל"ד, עמוד א'