Browsing Archives

פרסם

פִרְסֵם – אמר או עשה דברים כדי שכולם יידעו

שם הפועל: לְפַרסֵם

שם הפעולה: פִּרסוּם

שם עצם: פִּרסוֹמֶת

מפרסמים ברדיו, בטלוויזיה, בעיתון, באינטרנט

בעיתון יש מודעות פרסומת

בטלוויזיה וברדיו יש תשדירי פרסומת

אדם מפורסם: אדם שכולם יודעים מי הוא

 

דוגמאות:

הוא סופר מפורסם. הוא פרסם עד היום עשרים ספרים.

יש יותר מדי פרסומות בטלוויזיה!

שמו של החשוד ברצח עדיין לא פורסם. הוא יפורסם מחר.

הם הקבלן פנה למשרד פרסום כדי שיפרסמו את פרויקט הבנייה הגדול החדש. הפרסום יעלה מיליון שקלים.

היא אוהבת פרסום. הוא אוהב לעשות את הדברים בשקט.

 

הערך פרסם נמצא בידיעות: 21.06.16, 24.06.1610.08.16, 17.08.1617.08.1614.11.16, 19.11.1622.11.16, 22.11.16

22.11.1630.11.1630.11.1630.11.1601.12.1603.12.1605.12.1618.12.1601.01.17, 03.01.17, 04.01.1712.01.1717.01.1717.01.1724.01.1725.01.1729.01.1730.01.1702.02.1705.02.1708.02.17

09.02.1707.03.1708.03.1708.03.17, 20.03.1721.03.1721.03.17, 22.03.17, 28.03.1702.04.1725.04.17

28.04.1728.04.1710.05.1705.06.1706.06.17 06.06.1708.06.1712.06.1718.06.17, 21.06.1726.06.1727.06.17, 03.07.17, 12.07.0718.07.1720.07.1725.07.1731.07.1707.08.1608.08.1727.08.1727.08.1704.09.1706.09.17

10.09.17, 12.09.17, 12.09.1712.09.1726.09.1716.10.17, 22.10.1723.10.17, 30.10.17, 07.11.1708.11.17,

10.11.1714.11.1715.11.1719.11.1720.11.17, 20.11.17, 26.11.1728.11.1730.11.17, 07.12.1707.12.1711.12.1719.12.1722.12.1726.12.1701.01.1802.01.1806.01.18, 07.01.1809.01.18, 09.01.18,

10.01.18, 18.01.1818.01.18