Browsing Archives

ענד

עָנַד – שם על גופו שעון, תכשיטים (טבעת, צמיד, עגילים, שרשראות)

השורש: ע.נ.ד

שם הפועל: לַעֲנוֹד

 

בעברית יש פעלים מיוחדים לפעולות לבוש:

לובשים בגד (מכנסיים, חצאית, שמלה, חולצה, מעיל, תחתונים, גופייה, חזייה)

כובע, מטפחת, כיפה חובשים

נעל נוֹעֲלִים

גרב גורבים

חגורה חוגרים

שעון ותכשיטים עונדים

משקפיים מַרכִּיבִים

 

הערך ענד נמצא בידיעות: 17.09.1621.05.18

 

ענף

עָנָף – חלק של העץ

וגם: ענפי ספורט: ריצה, שחייה , כדורסל…

      ענף בכלכלה: ענף הספרים, ענף המסעדות, ענף המלונאות…

      ענפי החקלאות: ענף הלול, ענף הרפת, ענף הפלחה…

רבים: עֲנָפִים

שם תואר: עָנֵף – רחב, יש לו ענפים רבים. למשל: משפחה עֲנֵפָה.

שימו לב!

באנגלית המילה Branch משמשת גם לענף של עץ וגם לסניף של בנק או לסניף של רשת חנויות.

בעברית:

ענף עץ

סְנִיף של בנק

סְניף של רשת פיצות

 

הערך ענף נמצא גם בידיעות: 27.07.1403.08.1603.08.1615.08.16, 19.11.1606.07.1724.10.1727.03.18

 

image_print