Browsing Archives

מעברה

מַעְבָּרָה –  יישוב זמני, במדינת ישראל בשנות ה-50.

המעברות הוקמו כדי לקלוט את העולים הרבים שהגיעו לישראל בשנותיה הראשונות של המדינה. במעברות גרו העולים באוהלים, בצריפים ובפחונים.

 

הערך מעברה נמצא בידיעות: 03.04.18

 

מעודכן

מְעוּדכָּן  –  עַדכָּנִי  –  הפרטים נכונים למצב עד רגע זה (עד+כאן)

השורש: עדכן

שם הפועל בבניין פיעל: לְעַדכֵּן

שם פעולה: עִדכּוּן

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתעַדכֵּן

דוגמאות:

המידע הזה מעודכן עד סוף השנה הקודמת.

המידע הזה ישן. הוא לא עַדכָּני.

אני לא מעודכן בכל הפרטים, אבל אני מבטיח להתעדכן עוד היום.

ברדיו מוסרים עִדכּוּנים 24 שעות ביממה.

אם יהיו פרטים חדשים – נשוב וּנְעַדכֵּן.

עברנו לדירה חדשה. אני צריך לעדכן את הכתובת בתעודת הזהות.

הכתובת לא מעוּדכֶּנֶת. הם לא גרים כאן כבר שנה.

 

הערך מעודכן נמצא בידיעות: 10.06.16, 05.10.1630.10.1616.11.1616.01.1725.01.1719.06.1722.10.1729.10.17,

22.11.1716.01.1804.02.1825.04.1804.05.18

 

 

 

מעון

מָעוּן – בית

גן ילדים קטנים

רבים: מְעוֹנוֹת

מעון יום: מעון למבוגרים שנמצאים בו בשעות היום. בערב ובלילה הם חוזרים לבית הפרטי שלהם.

 

הערך מעון נמצא בידיעות: 26.07.1602.01.1718.01.1727.03.1707.05.1712.06.17, 24.08.1710.09.1709.11.17,

20.11.1717.12.1722.01.1814.02.1814.02.1821.02.1826.02.1804.03.1812.03.1827.03.18

 

 

 

מעוניין

מעוניין  ב…– רוצה

מְעוּנייָן, מעונייֶנֶת, מעונייָנִים, מעונייָנוֹת

דוגמאות:

הוא מעוניין לקנות דירה בירושלים.

אני לא מעוניין לצאת לטיול.

המלצר: אפשר להציע לך קינוח? הלקוחה: לא, תודה, אני לא מעוניינת.. אני בדיאטה…

 

הערך מעוניין נמצא בידיעות: 19.09.1614.12.1612.02.1727.03.1731.10.1710.11.1705.02.1812.03.18