Browsing Archives

מחאה

מְחָאָה protest

שם הפועל: לִמחוֹת

מוחים על משהו, נגד משהו, נגד מישהו

מַבִּיעִים מחאה בדרכים שונות

 

הערך מחאה נמצא בידיעות: 04.09.16, 04.09.1625.09.1626.09.1618.12.1621.12.1622.01.1715.03.1715.03.17, 12.06.17, 13.06.1703.08.17, 18.09.1702.10.1703.12.1710.12.1714.12.1717.12.1703.01.1808.01.18

 

מחבל

מְחַבֵּל – טרוריסט

השורש: ח.ב.ל

שם הפועל: לְחַבֵּל – להרוס, לקלקל

שם הפעולה: חַבָּלָה

מטען חַבָּלָה – חומר נפץ ששמים במקומות שונים כדי שיתפוצץ

מקצוע: חַבְּלָן – אדם שעובד בצבא או במשטרה ותפקידו לפרק מטעני חבלה

אפשר לחבל גם ביחסים, בתכנית.

 

הערך מחבל נמצא בידיעות: 21.08.1605.09.16 19.12.1604.01.1705.01.17, 09.01.17, 23.03.17, 30.03.1704.04.17, 25.04.1725.05.1704.06.1712.06.1721.06.1716.07.1723.07.1730.07.1731.07.1703.08.1706.08.17

09.08.1721.08.1722.08.1707.09.1727.09.1728.09.1702.10.1706.11.1720.11.1726.11.1728.11.17,

12.12.1710.01.1818.01.18

 

מחה

מָחָה על מָחָה נגד– אמר או עשה משהו כדי שיידעו שהוא מתנגד

שם הפועל: לִמְחוֹת

שם הפעולה: מְחָאָה  protest

דוגמאות:

העובדים מוחים על יחס ההנהלה אליהם.

אני מוחה נגד הדברים שאמרת.

אתה יכול להתנגד ולמחות נגד ההחלטה, אבל אתה חייב לעשות מה שהמנהל מחליט.

 

הערך מחה נמצא בידיעות:  14.11.1615.03.1727.11.1709.12.1731.12.17

 

מחווה

מֶחֱווָה – ג'סטה, תנועה קלה שאומרת משהו  

             tribute,  ביטוי של רצון טוב

רבים: מֶחֱווֹת

דוגמאות:

הם ערכו ערב מחווה למשורר ביום הולדתו ה-90.

ישראל עשתה מֶחֱווֹת לפלשתינים בזמן המשא ומתן.

 

הערך מחווה נמצא בידיעות: 20.12.1623.07.1715.01.18

 

מחזור

מַחזוֹר – דברים שחוזרים על עצמם בסדר קבוע

בכלכלה: מחזור הכספים – כל הכספים שבשוק הכספים

             כל הכסף שעסק "מגלגל" בתקופה מסוימת

ביהדות: ספר תפילות לחגים

בבית הספר: כל התלמידים בני אותו גיל 

בצה"ל: כל החיילים המתגייסים באותו זמן: מחזור יולי, מחזור אוגוסט, מחזור מאי.

בטבע: מחזור החיים

בגוף האדם: מחזור הדם

                 המחזור של האישה, המופיע פעם בחודש – וֶסֶת

 

הערך מחזור נמצא בידיעות: 04.05.1710.051719.11.1726.12.1728.12.1728.12.17