Browsing Archives

יָגַעתָ ולא מָצָאתָ – אל תַאֲמִין

המשמעות:

המשמעות המילולית: אם עבדת קשה ולא מצאת – אל תאמין, כי שזה לא יכול להיות

המשמעות: 

מי שמתאמץ – מצליח

אפשר לומר גם: יָגַעתָ ומָצָאתָ – תַאֲמִין!

יָגָעתָ – עבדת קשה, התאמצת

אַל תַאֲמִין – אל תחשוב שזה נכון

יד

יָד  מונומנט זיכרון

יָד וָשֵם – רָשוּת הזיכרון לשואה ולגבורה

יַד לַבָּנִים – ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל וטיפול במשפחות 

בית "יד לבנים" – ביישובים רבים בארץ קיים בית "יד לבנים" – בית זיכרון לחללי צה"ל.

בבית "יד לבנים" מתקיימות פעולות זיכרון ופעולות תרבות.
 

הערך יד נמצא בידיעות:  17.12.16

 

יד ושם

יָד וָשֵם –   רָשוּת הזיכרון לשואה ולגבורה. נוסד בשנת 1953 בחוק של הכנסת.

"יד ושם" הוא המרכז העולמי של העם היהודי לְהַנצָחַת ששת המיליונים שנרצחו בשואה.

מוזיאון "יד ושם" נמצא בירושלים. 

 

הערך יד ושם נמצא בידיעות: 26.01.1623.04.1724.04.1724.04.1709.01.1822.01.18

 

ידיד

יָדִיד – חבר

יְדִידָה, יְדִידִים, יְדִידוֹת

שם עצם מופשט (אבסטרקטי): יְדִידוּת

השורש: י.ד.ד

שם הפועל: לְהִתייַדֵד

ידיד אמת: חבר טוב מאוד שאפשר לסמוך עליו

 

הערך ידיד נמצא בידיעות: 03.07.16, 03.07.1620.12.1608.01.1722.01.1726.03.1711.12.17

 

 

 

 

 

 

 

 

יו"ר

יוֹ"ר  –   יוֹשֵב ראש  

דוגמאות:

יו"ר הסוכנות, יו"ר ההסתדרות, יו"ר הוועדה, יו"ר הישיבה, יו"ר הכנסת

בדיבור אומרים: יושב ראש הסוכנות, יושב ראש הכנסת, יושב ראש הוועדה, יושב ראש ההסתדרות.

אבל אפשר לומר גם: יו"ר הוועדה.

 

הערך יו"ר נמצא בידיעות: 21.06.1629.08.1629.08.1629.08.16, 06.11.1627.11.16, 04.12.16, 21.12.16 , 22.01.17

23.01.17, 05.02.1716.03.1728.03.17, 19.04.1724.04.1725.04.1701.05.1701.05.1728.05.1719.06.17,            26.06.1728.06.1710.07.1712.07.1707.08.17, 08.08.1723.08.1724.08.1706.09.1707.09.17,

02.10.17, 19.10.1722.10.1723.10.1726.10.1713.11.17, 04.12.17, 05.12.1706.12.1707.12.17, 14.12.17,

21.12.17, 15.01.1823.01.18