Browsing Archives

ח"כ

חַ"כּ – ראשי תיבות: חֲבֵר כנסת     אומרים: חַ"כּ

חַ"כִּית –  חברת כנסת

חַ"כִּים  – חברי כנסת

חַ"כִּיוֹת – חברות כנסת

 

הערך ח"כ נמצא בידיעות: 17.01.1503.11.16, 17.11.1606.12.1607.12.16, 24.01.1725.04.1702.10.1719.10.17,

04.12.1721.12.1702.01.1821.01.18, 31.01.1801.02.18, 08.02.1813.02.1814.02.18

 

חברה

חֶבְרָה –  company, קבוצת אנשים שהתאגדו יחד למטרה חברתית, כלכלית, עסקית

רבים: חֲבָרוֹת

סמיכות רבים: חֶבְרוֹת-

שם תואר: חֶבְרָתִי

חברה פרטית

חברה ציבורית

חברה ממשלתית

חֶבְרַת בת

חֶבְרַת קש

החברה האֱנוֹשִית

החברה הגבוהה

מַדְעֵי החברה

אֵשֶת חברה

 

 

הערך חברה נמצא בידיעות: 03.08.1718.03.18

 

 

חבש

חָבַש – לבש כובע, מַסֵכָה

השורש: ח.ב.ש

שם הפועל: לַחבוֹש

 

בעברית יש פעלים מיוחדים לפעולות לבוש:

לובשים בגד (מכנסיים, חצאית, שמלה, חולצה, מעיל, תחתונים, גופייה, חזייה)

כובע, מטפחת, כיפה חובשים

נעל נוֹעֲלִים

גרב גורבים

חגורה חוגרים

שעון ותכשיטים עונדים

משקפיים מַרכִּיבִים
 

הערך חבש נמצא בידיעות: 26.07.16