Browsing Archives

הסכם

הֶסְכַּם – התחייבות משותפת

רבים: הֶסְכֵּמִים

סמיכות רבים: הֶסְכֵּמֵי-

הסכם מָמוֹן בין בני זוג

הסכם עבודה

הסכם שָׂכָר

הסכם שלום

הסכם ביניים

השורש: ס.כ.ם

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַסְכִּים

 

הערך הסכם נמצא בידיעות: 06.07.1713.07.1706.08.1701.10.1718.10.1713.11.1719.11.1721.11.1727.11.17

11.12.17, 12.12.1702.01.18, 14.01.1814.01.1831.01.1825.02.1806.03.1807.03.1811.03.18, 25.04.18,

01.05.1801.05.1809.05.1809.05.1803.06.1808.07.1809.07.1803.09.18, 02.10.1822.10.1811.12.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסכם עודפים

הֶסכֵּם עוֹדָפִים – הסכם עודפים הוא הסכם שנחתם בין שתי מפלגות לפני הבחירות.

ההסכם קובע כי מפלגה שתזכה בבחירת בעודף הגדול בין הקולות מבין שתיהן – תקבל את עודף הקולות של המפלגה השנייה.

הסכם עודפים יכול להבטיח ברוב המקרים עוד מנדט לאחת משתי המפלגות שחתמו על הסכם עודפים ביניהן.

 

הערך הסכם עודפים נמצא בידיעות:

image_print