Browsing Archives

הכוונה

הַכְווָנָה – הפנייה לכיוון הנכון

השורש: כ.ו.ן

מילים מהשורש: כיוון, כוונה 

כִּיוֵון – הראה את הכיוון הנכון בדרך

שם הפועל: לְכַווֵן

הַכְווָנָה לתעסוקה – עזרה במציאת המקצוע המתאים ומקום העבודה המתאים

 

הערך הכוונה נמצא בידיעות:

הכחיד

הִכְחִיד – השמיד

השורש: כ.ח.ד

שם הפועל: לְהַכְחִיד

שם הפעולה: הַכְחָדָה

עבר בבניין נפעל: נִכְחַד

עבר בבניין הופעל: הוּכְחַד

סוגים רבים של בעלי חיים וצמחים נִכְחֲדוּ ואינם קיימים.

יש בעלי חיים שנמצאים בסַכָּנַת הַכְחָדָה. צריך לשמור עליהם!

 

הערך הכחיד נמצא בידיעות: 31.01.17
 

הכחיש

הִכחִיש – אמר: לא! זה לא נכון!

השורש: כ.ח.ש

שם הפועל: לְהַכחִיש

שם הפעולה: הַכחָשָה

הַכְחָשַת הַשוֹאָה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְכַּחֵש ל…

מִתְכַּחֲשִים לעובדות

דוגמאות:

חוק חדש בפולין מבקש להכחיש את חלקם של הפולנים בשואה.

הוא הכחיש במשטרה את כל הסיפור. השוטרים לא מאמינים לו. הם חושבים שהוא משקר. 

זאת לא האמת! אני מכחיש את הדברים!

השר לא רצה להגיב ברדיו בנושא. הוא לא אישר את הדברים ולא הכחיש אותם.

יש היסטוריונים שמכחישים את השואה. אי אפשר להבין את התופעה של הכחשת השואה.

הערה: ישראלים רבים טועים ואומרים: מכּחיש, להכּחיש, הכּחשה (עם דגש ב-כ').

הצורה הנכונה היא בלי דגש ב – כ' : מכחיש, להכחיש, הכחשה

 

הערך הכחיש נמצא בידיעות: 20.12.1628.01.1821.02.18

 

הכיל

הֵכִיל  – היה בו  

שם הפועל: לְהָכִיל

הווה: מֵכִיל

דוגמאות:

המחברת הזאת מכילה את כל החומר שלמדנו.

על האריזה של כל מוּצָר כותבים מה הוא מכיל. כותבים מה התְכוּלָה.

 

הערך הכיל נמצא בידיעות: 03.01.17

 

הכיר ב…

הִכִּיר ב… הודה בקיומו, אמר: הוא קיים! אמר: יש לו זכות להתקיים

שם הפועל: לְהַכִּיר ב…

שם הפעולה: הַכָּרָה ב…

הִכִּיר את: ידע

 

דוגמאות:

20 מדינות הכירו במדינה החדשה.

הפלסטינים לא מכירים בזכות קיומה של מדינת ישראל.

אתה מכיר אותו! הוא אף פעם לא מכיר בטעיות שלו, גם אם כולם אומרים לו שהוא טועה! 

הוא לא מכיר באבהות שלו על הילד שנולד לו מהמזכירה שלו לפני 20 שנה.

 

הערך הכיר ב… נמצא בידיעות: 21.09.1626.09.1628.04.1727.07.1722.11.1706.12.1707.12.1709.12.17,

 19.12.1724.12.1709.01.1822.01.1822.01.1822.01.1828.01.1820.02.18

 

 

הכנסה

הַכנָסָה – כסף שאדם מרוויח. הכסף נכנס לחשבון בדרך כלל באופן קבוע.

השורש: כ.נ.ס

שם הפועל: להכניס

דוגמאות:

יש לשניהם הכנסה חודשית יפה.

לא שואלים אדם מה ההכנסה שלו.

על ההכנסות משלמים מס הכנסה.

יש לנו המון הוצאות החודש: יום הולדת לדני, החתונה של רותי…יש לנו מעט הכנסות כי אנחנו בחופשה בשבועיים הראשונים של החודש.

 

הערך הכנסה נמצא בידיעות: 27.11.1620.07.1706.09.1715.11.1704.02.18

 

הכרה

הַכָּרָה – Consciousness   וגם: Recognition

נמצא בהכרה, להיות בהכרה, בהכרה מלאה

ההפך: איבד את ההכרה

חזר להכרה

תת הַכָּרָה

וגם:

הִכִּיר ב… – הודה בקיומו, אמר: הוא קיים! אמר: יש לו זכות להתקיים

שם הפועל: לְהַכִּיר ב…

שם הפעולה: הַכָּרָה ב…

הִכִּיר את: ידע

שם עצם: הֶכֵּרוּת

דוגמאות:

החולה היה ללא הכרה במשך שבוע ימים. אחרי שבוע הוא חזר להכרה.

יש מדינות שאינן מכירות בירושלים כבירת מדינת ישראל.

הם לא מכירים זה את זה. עשיתי ביניהם הֶכֵּרוּת.

 

הערך הכרה נמצא בידיעות: 26.06.1608.11.1604.01.17, 21.06.1713.08.1715.08.17,18.10.1725.10.1729.10.17,

29.10.1719.11.17

 

 

 

 

 

 

 

הכריז

הִכרִיז – הוֹדִיעַ בקול לכולם

הַכרָזָה דקלרציה

השורש: כ.ר.ז

שם הפועל: לְהַכרִיז

שם הפעולה: הַכרָזָה

כָּרוֹז: אדם שמודיע הודעה במקרופון לכל הקהל במקום

מערכת כְּרִיזָה: בבניין גדול, בנמל תעופה יש מערכת כריזה שבה מודיעים הודעות לכל הנמצאים במקום

כְּרָזָה: פוסטר, פלקט

 

דוגמאות:

דוד בן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח.

ועד העובדים הכריז על שביתה.

היום יכריזו מי זכה בפרס.

שני הצדדים הכריזו על הפסקת אש זמנית.

הכרוז הודיע על הפסקת המשחק.

במערכת הכריזה הודיעו שיש היום מבצעים בחנויות הבגדים בקניון.

 

הערך הכריז נמצא בידיעות: 19.02.15,  15.06.16, 21.07.16, 14.08.1630.10.1627.11.1601.12.1608.12.1620.12.16, 11.01.17, 26.01.1709.03.17, 14.03.17, 06.04.1720.04.1707.05.17, 07.05.17, 12.07.1706.09.17, 11.09.1702.10.17, 29.10.1729.10.1731.10.1722.11.1722.11.17, 26.11.1703.12.17, 07.12.1709.12.1710.12.1718.12.1724.12.17, 01.01.18, 08.01.1822.01.1823.01.18, 24.01.1828.01.1831.01.1801.02.18

 

הכריח

הִכְרִיחַ – גרם למישהו לעשות משהו בניגוד לרצונו

השורש: כ.ר.ח

שם הפועל: לְהַכְרִיחַ

שם עצם: הֶכְרֵחַ

שם תואר: הֶכְרֵחִי

מוּכְרָח – חייב, אין לו ברירה

אחרי 'מוכרח' יבוא שם פועל: מוכרח לקום, מוכרח לשלם, מוכרח לנסוע…

 

הערך הכריח נמצא בידיעות: 23.11.17