Browsing Archives

בלט

בָּלַט התרומם מעל פני השטח, שמו לב אליו כי הוא שונה מהאחרים

         הצטיין יותר מהאחרים

השורש: ב.ל.ט

שם הפועל: לִבלוֹט

שם הפועל בבניין הפעיל: הִבְלִיט

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַבְלָטָה

 

דוגמאות:

האף בולט בפנים.

הוא סטודנט בולט – גם חכם וגם לא ביישן.

הכיסא הזה בולט מהשורה. מישהו יִיתָקל בו ויפול!

הוא נכנס בשקט והתיישב בשורה האחרונה. הוא לא רוצה לבלוט.

היא צובעת את השער בצבעים משוגעים ועושה הכול כדי לבלוט.

היא מבליטה את העיניים היפות שלה באיפור כבד.

 

הערך בלט נמצא בידיעות: 17.09.1630.10.1606.12.1601.01.1717.01.1726.07.1722.12.17

 

בלע

בָלַע – הכניס דרך הפה לגופו, קלט לתוכו

השורש: ב.ל.ע

שם הפועל: לִבלוֹעַ

שם הפעולה: בְּלִיעָה

דוגמאות:

אכלתי כל כך מהר. לא לעסתי את האוכל. רק בלעתי אותו.

הרופא אמר לו לבלוע שני כדורים ביום.

היה לי קשה לבלוע את הדברים שהוא אמר לי.

לאן נעלמת? האדמה בלעה אותך?

באזור ים המלח התגלו בּוֹלְעָנִים – בורות גדולים שנפתחים באדמה פתאום ומסכנים את בני האדם שנמצאים או נוסעים עליהם.

 

הערך בלע נמצא בידיעות:

בלתי

בִּלְתִילא

למילת השלילה 'בלתי' מצטרף שם תואר: בִּלְתִי רָגיל, בִּלְתִי אֶפשָרִי, בִּלְתִי הֶגיוֹנִי, בִּלְתִי מַספִּיק,בלתי נשכח (אי אפשר לשכוח אותו), בִּלְתִי יַצִיב, בלתי צפוי, בלתי חוקי, בלתי נִמנָע, בלתי מוּדָע, בלתי נִסבָּל.

דוגמאות:

ראיתי סרט בלתי רגיל.

הוא קיבל בבחינה ציון בלתי מספיק.

ההצעה שלך טובה, אבל בלתי אפשרית לביצוע.

המצב של החולה בלתי יציב.

אתה אומר דברים בלתי הגיוניים.

הוא עשה את הדברים באופן בלתי מודע. הוא לא ידע מה הוא עושה.

המצב בלתי נסבל! אי אפשר להמשיך כך!

הקונצרט היה בלתי נשכח!

 

הערך בלתי נמצא בידיעות: 25.03.1421.06.16, 18.07.17, 26.07.1621.09.1611.11.1618.12.1613.09.1712.11.17,

21.01.1801.02.18