Browsing Archives

אתגר

אֶתְגָר – רצון להשיג דבר שקשה מאוד להשיגויש להתאמץ כדי להשיגו, challenge

שם תואר: אֶתְגָרִי

ספורט אֶתְגָרִי

עבר בבניין פיעל: אִתְגֵר – גרם למישהו לרצות להשיג דבר קשה להשגה, הציב למשהו אתגר

שם תואר: מְאַתְגֵר

משימה מְאַתְגֶרֶת

שירות צבאי מְאַתְגֵר

 

 

הערך אתגר נמצא בידיעות: 31.10.17

 

 

 

 

 

 

 

אתר

אֲתָר מקום

רבים: אֲתָרִים

אתר היסטורי, אתר ארכיאולוגי, אתר תיירות, אתר בנייה

וגם: אתר אינטרנט  Site

 

הערך אתר נמצא בידיעות:  14.06.1615.06.1607.09.1613.09.1618.09.1620.09.1630.10.1603.01.1711.01.1717.01.1725.01.17, 30.01.1708.03.17, 08.03.1728.03.1705.04.17, 29.06.17, 02.08.1720.08.1727.08.1730.08.1712.09.1715.10.1723.10.1720.11.1723.11.1724.11.1701.12.17,

05.12.1724.12.1703.01.18, 07.01.18