Browsing Archives

פתגמים

חוֹשֵׂך שִבְטוֹ – שׂוֹנֵא בְּנוֹ

המשמעות:

הפירוש המילולי: אב ואם שלא מחנכים את ילדיהם גם ביד קשה – לא אוהבים אותם.

המשמעות:

חינוך טוב כולל גם הטלת מִשְמַעַת ביד קשה.

חוֹשֵׂך, חוֹסֵך – לא משתמש (בכסף או בזמן או באנרגיה)

שֵבֶט – מקל, שוט

שֹוֹנֵא – לא אוהב

חושֵׂך שִבְטו שׂוֹנֵא בְּנוֹ

המשמעות:

מי שלא מעניש את הילדים שלו, גורם להם נזק. לפעמים יש לנהוג בילדים ביד קשה כדי לחנך אותם.

חוֹשֵֹׂך – חוֹסֵך – לא משתמש, שומר. חוסכים כסף, זמן, אנרגיה. בעברית המודרנית כותבים חסך ב-ס'.

שֵבֶט – מקל

שׂוֹנֵא – לא אוהב

 

דוגמה:

ההורים שלנו גידלו אותנו ללא עונשים. הם לא האמינו בביטוי: חוֹשֹךְ שִבְטוֹ שׂוֹנֵא בְּנוֹ.

המקור:

משלי פרק י"ג, פסוק כ"ד