Browsing Archives

מילים ומושגים

שאב

שָאַב – הוציא מים מבאר או מבור, הוציא משהו וספג אותו בתוכו

השורש: ש.א.ב

שם הפועל: לִשְאוֹב

שם הפעולה: שְאִיבָה

מכשירים: מַשְאֵבָה, שוֹאֵב אָבָק

 

שוֹאֲבִים מים

שוֹאֲבִים כוח ממשהו או ממישהו

חוֹטְבֵי עצים ושוֹאֲבֵי מים – סטטוס נמוך של אנשים העושים עבודות 'שחורות'

 

הערך שאב נמצא בידיעות: 18.12.1715.07.18

 

 

 

 

 

 

שאף

שָאַף – הכניס אוויר לגופו, רצה מאוד להשיג דבר

השורש: ש.א.ף

שם הפועל: לִשְאוֹף

שם הפעולה: שְאִיפָה

 

דוגמאות:

הוא שאף להיות רופא מגיל צעיר ועבד קשה כדי להגשים את השאיפה.

עמדנו על ההר מול הנוף ושאפנו אוויר צח ונקי.

לאחר הניתוח, הפיזיוטרפיסטית לימדה את החולה איך לשאוף אוויר פנימה ולנשוף אותו החוצה.

 

 

הערך שאף נמצא בידיעות: 29.10.17

 

 

שב (פועל)

שָב  חזר

השורש: ש.ו.ב

שם הפועל: לָשוּב

שם הפעולה: שִיבָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהָשִיב – לענות, להחזיר 

 שם עצם: תְשוּבָה

 

דוגמאות:

באיזו שעה שָבְתָ אתמול הביתה?

היא עדיין מחכה שהוא ישוב.

ראיתם את הסרט: "השיבה הביתה"?

הפלשתינים עדיין חולמים על זכות השיבה לבתים בישראל שבהם גרו לפני שנת 1948.

פתחתי בבנק חשבון עו"ש (עובר ושב).

היא שאלה והוא השיב תשובות.

הוא חזר בתשובה. היום הוא שומר שבת.

 

הערך שב נמצא בידיעות: 27.09.1613.10.1628.11.1619.01.1725.01.17, 20.04.1722.04.1723.04.1730.04.1717.09.1719.10.1730.10.1720.11.1720.11.1717.01.1823.01.18,

29.01.18, 30.01.1810.05.1810.05.1831.05.1830.07.1806.08.18

שבוי

שָבוּי – חייל של מדינה אחת שנמצא בידיים של מדינת אויב

רבים: שְבוּיִים

השורש: ש.ב.ה

שם הפועל: לִשְבּוֹת – לקחת בשבי

שם עצם: שְבִי

שְבוּיֵי מלחמה

חילופי שבויים

לוקחים מישהו בשבי

נופלים בשבי

ישראל לא יודעת מה עלה בגורלו של הנווט השבוי רון ארד.

גלעד שליט חזר מהשבי אחרי שנים.

 

הערך שבוי נמצא בידיעות: 29.11.1618.10.1711.04.18

שביל

שביל – דרך צרה, בדרך לא סלולה

שביל עפר

שביל לאופניים

שביל להולכי רגל

בשמיים: שביל החלב – אחת הגלקסיות

למצוא את שביל הזהב= למצוא את שביל הביניים = למצוא פשרה

 

הערך שביל נמצא בידיעות: 08.08.18

שביתה

שְבִיתָה – הפסקת עבודה

שָבַת  – הפסיק לעבוד

השורש: ש.ב.ת

שם הפועל: לִשְבּוֹת

שם הפעולה: שְבִיתָה

 דוגמאות:

הקדוש ברוך הוא יצר את העולם בשישה ימים וביום השביעי – שָבַת .

הרופאים פותחים מחר בשביתה. גם האחיות שובתות.

 

הערך שביתה נמצא בידיעות: 11.08.16, 21.12.1611.01.1701.02.1708.02.1719.04.17, 13.11.1727.12.1722.01.18,

27.05.18, 30.05.1831.05.1807.08.1803.09.18

 

שבע

שָׂבֵעַ – לא רעב, אכל מספיק
השורש: ש.ב.ע
שם הפועל: לִשְׂבּוֹעַ
שם תואר: שָׂבֵעַ
שם עצם: שׂוֹבַע

שְׂבַע רצון – מרוצה, שמח ממה שיש

שְׂבַע ימים – זקן

שְׂבַע נַחַת – מאושר

 

הערך שבע נמצא בידיעות: 20.03.17 13.03.18
 

שבר

שָבַר – פירק לחתיכות דבר שהיה שלם

השורש: ש.ב.ר

שם הפועל: לִשבּוֹר

שם הפעולה: שְבִירָה

שם תואר: שָבוּר

שם עצם: שֶבֶר

מַשבֵּר  – crisis

באורטופדיה: שֶבֶר ביד, שֶבֶר ברגל

הפועל בבניין נפעל: נִשבַּר

שבר את הלב

שבר שתיקה – התחיל לדבר אחרי שלא דיבר זמן רב

 

במתמטיקה:

שבר פשוט1/2, 2/6

שבר עֶשׂרוני: 0.2, 4.6

בגיאולוגיה: השבר הסורי אפריקני

 

דוגמאות:

הילד שבר את החלון. שברי הזכוכית התפזרו למרחק של מטר.

בחתונה היהודית החתן שובר את הכוס.

יש משבר דיפלומטי ביחסים בין שתי המדינות.

יש משבר בקואליציה.

הוא שובר את השיניים כדי לדבר עברית.

היא אוהבת אותו . הוא שבר לה את הלב והתחתן עם חברה שלה. היא שבורה.

חזרתי הביתה כל כך עייפה. שֶבֶר כלי ממש.

היה שבר ענן. ירד גשם חזק מאוד.

נפלתי מהאופניים. יש לי שבר ביד. שמו לי גבס.

הלב נשבר לי כשאני רואה את החולים הזקנים בבתי החולים.

נשבר לי ממנו! נמאס לי לרוץ אחריו ולבקש שהוא יעשה את העבודה. אני פונה לאינסטלטור אחר!

 

הערך שבר נמצא בידיעות: 18.09.1607.12.1722.05.18, 17.06.1814.08.18

 

image_print