Browsing Archives

מילים ומושגים

צבר (פועל)

צָבַר – אסף, הוסיף כל פעם כדי שיהיה הרבה

השורש: צ.ב.ר

שם הפעולה: לִצבּוֹר

שם הפעולה: צְבִירָה

העבר בבניין נפעל: נִצבַּר

העבר בבניין התפעל: הִצְטַבֵּר

צוברים ניסיון, צוברים כסף ורכוש, צוברים ריבית, צוברים ימי חופשה, צוברים עייפות, צוברים אוכל לקראת ימים של שלג.

 

הערך צבר נמצא בידיעות: 19.06.1709.07.18

 

צד

צַד – ימין, שמאל…

רבים: צְדָדִים

שם תואר: צְדָדִי, צִדִי

חַד צדדי, דו צדדי

לכל מטבע יש שני צדדים

צדדים יש גם בויכוח, במשא ומתן, בחוזה, בהסכם

מצד אחד… מצד שני… מכל הצדדים

הצד השווה והצד השונה

הולכים הצִדה, זזים הצִדה

הצד החלש של מישהו, הצד החזק שלו

מצדי הכול בסדר! – מבחינתי הכול בסדר

על הצד הטוב ביותר

על צד שמאל – בדרך לא טובה. על צד ימין – בדרך טובה

צד הדרך, צד הכביש

 

הערך צד נמצא בידיעות: 10.07.18

 

 

 

צדק

צֶדֶק – אמת, יושר  justice

השורש: צ.ד.ק

בבניין קל: צדק, צודק

בבניין הפעיל: לְהַצדִיק, מַצדִיק

שם פעולה: הַצְדָקָה

שמות תואר: צודק, מוּצדָק

אדם צדיק, אישה צַדֶקֶת

בג"ץ – בית דין גבוה לצדק

 

דוגמאות:

הוא צדיק ואשתו צדקת. הם תורמים כספים רבים לצְדָקָה.

הוא אחר לשיעור וקיבל עונש מהמורה כי האיחור לא היה מוצדק.

הלקוח תמיד צודק!

אתה לא צודק! זה ממש לא היה ככה!

בג"ץ ביטל את החלטת השר.

 

הערך צדק נמצא בידיעות: 21.06.1627.06.1710.11.1702.01.1801.05.18, 08.10.18

 

צו, צווים

צַו – הוראה, פקודה

רבים: צַווִים

השורש: צ.ו.ה

שם הפועל: לְצַווֹת

צעירים בישראל מקבלים צו קריאה וצו גיוס לצה"ל

חיילי מילואים מקבלים צו 8 בשעת מלחמה

צו בית משפט

צו רִיתוּק – הוראה של בית דין לעבודה שאומרת שהעובדים השובתים חייבים לחזור לעבודה מיד

שם עצם נוסף מהשורש: מִצְווָה

אדם שומר מצוות – אדם דתי שמקיים את מצוות התורה

בַּר מִצְווָה – נער בן 13 הנכנס בעוֹל מִצְווֹת

צַווָאָה – הדברים שאדם מבקש שיעשו אחרים אחרי מותו

 

הערך צו נמצא בידיעות: 21.09.1629.01.1729.01.1731.01.1701.02.17, 07.03.1730.04.1719.07.1702.08.1706.08.1714.08.1725.09.1702.10.1725.10.1711.12.1713.12.17

05.02.1819.03.1825.04.1831.05.18

 

 

image_print