Browsing Archives

מילים ומושגים

יד

יָד  מונומנט זיכרון

יָד וָשֵם – רָשוּת הזיכרון לשואה ולגבורה

יַד לַבָּנִים – ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל וטיפול במשפחות 

בית "יד לבנים" – ביישובים רבים בארץ קיים בית "יד לבנים" – בית זיכרון לחללי צה"ל.

בבית "יד לבנים" מתקיימות פעולות זיכרון ופעולות תרבות.
 

הערך יד נמצא בידיעות:  17.12.16

 

יד ושם

יָד וָשֵם –   רָשוּת הזיכרון לשואה ולגבורה. נוסד בשנת 1953 בחוק של הכנסת.

"יד ושם" הוא המרכז העולמי של העם היהודי לְהַנצָחַת ששת המיליונים שנרצחו בשואה.

מוזיאון "יד ושם" נמצא בירושלים. 

 

הערך יד ושם נמצא בידיעות: 26.01.1623.04.1724.04.1724.04.1709.01.1822.01.18

 

ידיד

יָדִיד – חבר

יְדִידָה, יְדִידִים, יְדִידוֹת

שם עצם מופשט (אבסטרקטי): יְדִידוּת

השורש: י.ד.ד

שם הפועל: לְהִתייַדֵד

ידיד אמת: חבר טוב מאוד שאפשר לסמוך עליו

 

הערך ידיד נמצא בידיעות: 03.07.16, 03.07.1620.12.1608.01.1722.01.1726.03.1711.12.17

 

 

 

 

 

 

 

 

יוזמה

יוֹזמָה  –  איניציאטיבה,  Initiative

השורש: י.ז.ם

שם הפועל: לִיזוֹם

יָזַם  –   היה הראשון שֶהִצִיעַ

דוגמאות:

אני יזמתי את הפגישה ביניהם כדי שיחזרו להיות חברים.

פעם רק גברים היו יוזמים קשר רומנטי, היום נשים לוקחות את היוזמה לידיהן.

הוא יזם את הקמת החברה.

זו יוזמה יפה מאוד! כל הכבוד ליוזמים!

 

הערך יוזמה נמצא בידיעות: 26.10.1608.12.1620.12.1621.12.16 15.12.1728.12.1701.01.1807.01.18

 

יולדת

יוֹלֶדֶת – מביאה ילד לעולם

השורש: י.ל.ד

שם הפועל: לָלֶדֶת

עבר: יָלְדָה

שם עצם: לֵידָה

דוגמאות:

היא ילדה שלושה ילדים.

הלידות היו קלות ועברו בשלום.

הבעל שלה לקח אותה במכוניתו לבית החולים ליולדות. הוא היה יחד אתה בחדר הלידה.

המְייַלֶדֶת והרופא היו נהדרים.

מה תאריך הלידה שלך? מקום הלידה?

 

הערך יולדת נמצא בידיעות: 21.06.1601.10.17

 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –

ד' באייר – יום הזיכרון לחיילי צה"ל שנהרגו במלחמות ישראל ולאזרחים שנהרגו בפעולות טרור

 

הערך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל נמצא בידיעות: 28.04.17, 28.04.17, 30.04.17, 30.04.1701.05.1701.05.17