Browsing Archives

מילים ומושגים

דאג

דָאַג – חשב שיקרה משהו רע

וגם: היה אחראי לעשות משהו

השורש: ד.א.ג

שם הפועל: לִדאוֹג

שם עצם: דְאָגָה

הפועל בבניין הפעיל: הִדאִיג

שם תואר: מַדאִיג

הפועל בבניין הופעל: מוּדאָג

 

דוגמאות:

אמהות דואגות תמיד.

אל תדאג! יהיה בסדר!

– המורה: מי דואג להביא לטיול מפה?

– דני: אני! לאבא שלי יש!

 

הערך דאג נמצא בידיעות: 22.09.1608.12.1617.01.1729.01.1714.02.1707.03.1720.07.1702.10.1709.12.17,

08.03.1828.03.18

 

 

דגש

דָגֵש – שמים דגש על דבר חשוב שרוצים להבליט

בדקדוק: נקודה בתוך אות. למשל: בּית, כּיתה

השורש: ד.ג.ש

רבים: דְגֵשִים

שם הפועל: לְהַדגִיש – לומר מה חשוב

שם הפעולה: הַדגָשָה

דוגמאות:

המורה שמה דגש על שיעורי הבית.

חשוב להדגיש כי הוא עשה את העבודה בהתנדבות.

הוא הדגיש בצבע צהוב את המשפטים החשובים בטקסט. 

 

הערך דגש נמצא בידיעות: 18.12.1623.01.1728.03.1730.08.1716.10.1729.10.1710.11.1714.01.1818.01.18,

25.02.18

 

דו"ח

דוּ"חַ (ז')  –  רָאשֵי תֵיבוֹת: דִין וְחֶשבּוֹן, רפּוֹרט

רבים: דוּחוֹת

מראשי התיבות דו"ח נוצר פועל: לְדַווֵחַ

מְדַווחִים על… (משהו) ל… (מישהו)

שם הפעולה: דִיווּחַ

הערה: אפשר לכתוב: דו"ח, דו"חות ואפשר לכתוב דוח, דוחות.

 

דוגמאות:

המנכ"ל הציג להנהלת החברה את הדוּ"חוֹת הכספיים של החברה.

השוטר רשם דוּ"חַ תנועה לנהג שנסע במהירות 120 קמ"ש.  

הנהג קיבל השנה חמישה דוּחוֹת תנועה.

המנהל דִיווֵח להנהלה על התקדמות הפרויקט. אחרי הַדִיווּחַ התקיים דיון.

הַכַּתָב המדיני דִיווֵחַ בחדשות על הפגישות של ראש הממשלה עם שר החוץ.

 

הערך דו"ח נמצא בידיעות: 31.05.1608.07.16, 08.07.16, 08.07.1608.07.1617.08.16, 08.09.162.11.16, 16.11.1619.11.1627.11.1608.12.1615.12.16, 16.01.17, 17.01.1730.01.1721.03.1704.06.17, 27.06.1703.07.1716.10.17, 16.10.17, 08.11.1714.11.1730.11.1707.12.1709.12.1719.12.1728.01.18,

04.02.1808.03.1813.03.1814.03.1809.04.18