מילים ומושגים

רשת

רֶשֶת Net, Network, Chain

          אינטרנט (בעברית: מִרשֶתֶת)

רבים: רְשָתוֹת

סל רשת

רשת טלוויזיה: NBC, ABC  וכו'

רשת רדיו: רשת א', רשת ב', רשת ג'

רשת חנויות

רשת מסעדות

רשת פיצריות

רִשתוֹת הַשִיווּק – הסופרמרקטים

רְשָתוּת חברתיות – פייסבוק, טוויטר ואחרות

 

הערך רשת נמצא בידיעות: 14.08.16, 13.09.1625.10.1621.12.16 01.01.1702.01.1703.01.1712.01.1712.01.1725.05.1716.07.1727.08.17, 04.09.1707.09.1726.11.1727.11.1728.11.1722.12.1707.01.18