מילים ומושגים

רשות

רְשוּת – permission

נותנים רשות, מקבלים רשות

שם הפועל: לְהַרשוֹת

רַשַאי: מי שקיבל רשות, מותר לו, יש לו זכות

מוּרְשֵה חֲתִימָה: פקיד בנק שיש לו רשות לחתום בשם הבנק

 

דוגמאות:

ההורים לא מרשים לו לנסוע לים עם חברים.

המורה מרשה לנו לפתוח תנ"ך במבחן.

הפקיד הלך לבקש חתימה של מורשה חתימה.

אתם רשאים להישאר כאן עד השעה ארבע.

אתם לא רשאי לחנות כאן!

 

הערך רשות נמצא בידיעות: 21.06.1626.06.1607.09.1608.10.162.11.1631.12.1707.01.18