מילים ומושגים

רקע

רֶקַע – מה שנמצא מאחורי התמונה Background

רבים: רְקָעִים

רקע של תמונה

רקע למעשה

רקע לפשע: רקע פלילי, רגע לאומני

רקע סוציואקונומי

 

הערך רקע נמצא בידיעות: 02.09.16, 08.01.1717.01.1722.01.1718.04.1726.04.17, 26.07.1706.08.1719.09.1728.09.1730.10.1731.10.1705.12.17