מילים ומושגים

רישיון

רִישָיוֹן – תעודה ובה רשות רשמית מהמדינה או מהעיריה לעסוק בדבר

רבים: רִישיוֹנוֹת

רישְיון נהיגה

רישְיון נשק

רישָיון לפתיחת עסק

רישְיון מעבר

רישְיון לעסוק במקצוע

משרד התחבורה מעניק רישְיונות נהיגה ורישיונות רכב

לוּחִית רִישוּי – שתי לוחיות צהובות ברכב שעליהן כתוב מספר הרישוי של הרכב

 

הערך רישיון נמצא בידיעות: 12.09.1601.11.1618.01.1715.03.1710.07.1710.07.1727.07.1730.08.1702.10.17