מילים ומושגים

רווחה

רְווָחָה נוחיות ויציבות כלכלית, שירותים סוציאליים, הרגשת הקלה

משרד הרְווָחָה – המשרד לשירותים חברתיים

חי בִּרְווָחָה – יש לו חיים טובים ונוחים בלי בעיות פרנסה

 

הערך רווחה נמצא בידיעות: 21.06.1619.12.16, 31.01.1726.07.1714.01.1806.02.18, 19.03.1820.03.1806.06.18,

03.09.1803.10.1812.11.18

 

image_print