מילים ומושגים

קצין

קָצִין – officer

קורס קְצִינִים, קורס קְצִינוֹת

קצין גבוה

קצין רפואה ראשי, קצין צנחנים ראשי, קצין חינוך ראשי, קצין שָלִישוֹת

במשרדים ובמוסדות יש קצין ביטחון

 

הערך קצין נמצא בידיעות: 14.09.16, 13.12.16, 22.03.1701.05.17, 28.09.1701.02.1808.02.1811.02.1811.03.18,

18.03.1809.04.1810.04.1821.06.18, 26.07.1801.08.1829.10.1812.11.18

 

image_print