מילים ומושגים

קו

קַו line

רבים: קַווִים

סמיכות: קַווֵי-

גאומטרייה: קו ישר, קו עקום, קו שבור, קווים מקבילים

תחבורה: קו אוטובוס, קו רכבת, קַווֵי תחבורה

קו חשמל, קו מֶתַח

קו טלפון

קו גבול

הקו הירוק

גיאוגרפיה: קו המשווה, קו אורך, קו רוחב, קו פָּרָשַת המים, קו הרָקִיעַ, קו האוֹפֶק, קו גריניץ', קו החוף, קו אֲווִירִי

קו אדום

בבנק: קו אַשְרַאי

קו מפריד

קו התֶפֶר

ספורט ותחרויות: קו הגְמָר

בקו הבריאות – בריא

בקווים כלליים – בלי פרטים

קווי אופי, קווי אישיות

 

פתגם:

דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד.

 

 

הערך קו נמצא בידיעות: 10.01.1822.02.1808.03.1810.05.1813.05.1803.07.1819.07.1808.10.1815.10.18

 

 

 

 

image_print