מילים ומושגים

צוואר

צַווָארהחלק המחבר בין הצוואר לראש

רבים: צַווָארִים

צַווַאר הבקבוק

צַווָארוֹן – החלק בבגד הסמוך לצוואר

הצַווָארוֹן לבן

הצווארון הכחול

צווארון פתוח – לבוש לא פורמלי

צַווַאר הרֶחֶם

עמוד שדרה צַווָארִי

 

הערך צוואר נמצא בידיעות: 10.01.18

 

 

 

 

image_print