מילים ומושגים

ערך (פועל)

עָרַך – סידר דברים יחד בסדר מסוים, אִרגֵן, עשה שינויים בטקסט

השורש: ע.ר.ך

שם הפועל: לַעֲרוֹך

שם הפעולה: עֲרִיכָה

שם התואר: עָרוּך

עורכים שולחן, עורכים טקס / מסיבה / פגישה / דיון, עורכים ספר, עורכים עיתון

מקצוע: עוֹרֵך  – עורך תכניות ברדיו, בטלוויזיה, בקולנוע; עורך עיתון; עורך ספר

מַעֲרֶכֶת: סט

             כל העורכים של עיתון, המקום שבו עובדים העיתונאים

מערכת החינוך מערכת הביטחון, מערכת המשפט, מערכת הבריאות

מערכת הדם, מערכת הנשימה, מערכת העיכול

מערכת כלי אוכל ל-12 אנשים

מַעֲרָכָה: מלחמה

             מערכת סיני, מערכת בחירות

 

הערך ערך נמצא בידיעות: 08.08.1618.09.1620.09.1611.11.1620.12.1618.01.1724.01.1726.01.1726.01.17

14.02.1706.041706.04.17, 19.04.1720.04.1722.04.1723.04.1719.06.1706.07.1704.09.17, 04.09.17

04.09.1705.09.17, 06.09.1711.09.1712.11.1720.11.1720.11.1707.12.1711.12.1724.12.1701.01.18

10.01.18