מילים ומושגים

עלה (פועל)

עָלָה – עבר ממקום נמוך למקום גבוה

נסע לירושלים

בא לגור בישראל

עלה כסף – המחיר שלו היה…

עולה חדש: מְהַגֵר לישראל

השורש: ע.ל.ה

שם הפועל: לַעֲלוֹת

שם הפעולה: עֲלִייָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַעֲלוֹת

שם הפועל בבניין הפעיל: הַעֲלָאָה

שם עצם: מַעֲלִית – lift, elevator

 

הערך עלה נמצא בידיעות: 02.04.1718.09.1701.10.1723.11.1722.12.17, 16.01.18, 05.02.1813.02.1808.04.18