מילים ומושגים

עונש

עוֹנֶש – על מעשה רע צריכים לקבל עונש, על פעולה לא חוקית מקבלים עונש

רבים: עוֹנָשִים

השורש: ע.נ.ש

שם הפועל: לְהַעֲנִיש – לתת למישהו עונש

שם הפועל: לְהֵיעָנֵש – לקבל עונש

קְנָס – עונש כספי

עונש מאסר

 

הערך עונש נמצא בידיעות: 18.01.1728.03.1721.06.1730.07.1731.07.1731.07.1706.08.1709.08.1728.09.17,

16.10.1720.11.17