מילים ומושגים

סביר

סָבִיר מתקבל על הדעת, הגיוני

 

דוגמאות:

זה מחיר סביר לבית בגודל הזה.

אני מקווה שהם יסיימו את הפרויקט בתוך זמן סביר.

ההתנהלות של הפקידה לא סבירה בעיניי.

סביר להניח שהם יתחתנו כשהוא יסיים את השירות בצבא

הערך סביר נמצא בידיעות: 21.06.16