מילים ומושגים

ניסיון

נִיסָיוֹן Attempt ,Experience

רבים: נִיסְיוֹנוֹת

השורש: נ.ס.ה

שם הפועל: לְנַסוֹת

שם הפועל בבניין הִתפעל: להתנסות

ניסיון בעבודה

נִיסְיוֹן חיים

ניסְיון הִתאבדות

ניסְיון הַצָתָה

 

הערך ניסיון נמצא בידיעות: 22.06.16, 18.07.1608.10.1629.01.1706.04.1719.06.17, 03.09.1712.09.1712.09.17,

30.10.1720.11.1711.12.17