מילים ומושגים

ניהל

נִיהֵל – עמד בראש ארגון

השורש: נ.ה.ל

שם הפועל: לְנַהֵל

שם הפעולה: נִיהוּל

שם עצם: מְנַהֵל

מַנְכָּ"ל – מְנַהֵל כְּלָלִי

מנהלים חברה, בית ספר

מנהלים חשבון בבנק

מנהלים ספרי חשבונות

מנהלים חיים שקטים

 

הערך ניהל נמצא בידיעות: 07.01.18