מילים ומושגים

נוסף

נוֹסָף (שם תואר) – עוד, דבר שמוסיפים אותו למשהו שהיה קודם

נוֹסַף (פועל) – הוסיפו אותו, חוּבַּר, הצטרף

דוגמאות:

אני רוצה לומר דבר נוסף:…….

בְּנוֹסָף לשעות העבודה הרגילות הוא עובד המון שעות נוספות. על כל שעה נוֹסֶפֶת משלמים לו 150%.

אכלנו שניצל עם שתי תוֹסָפוֹת: אורז וסלט. 

יש להם דירה בארץ ודירה נוספת בצרפת.

 

הערך נוסף נמצא בידיעות: 10.07.16, 27.07.16, 01.08.1617.08.1611.10.1630.10.1631.10.1629.11.1601.12.16

20.12.1603.01.1706.01.17, 17.01.1718.01.1718.01.1705.02.1704.04.1714.07.1720.07.1725.07.17,

31.07.1711.09.1730.10.1706.11.17, 09.11.1710.11.1719.11.1720.11.1720.11.1721.11.1724.11.17

28.11.1728.11.1706.12.1707.12.1707.12.1710.12.17, 12.12.1717.12.1722.12.1724.12.1731.12.17,

01.01.1807.01.1809.01.1811.01.1816.01.1819.01.18