מילים ומושגים

משק

מֶשֶק – יחידה חקלאית, יחידה כלכלית, כל הייצור של מדינה

רבים: משקים

משק חקלאי

משק בית

עובד משק בית – עוזר או עוזרת

מנהל משק – אחראי על הציוד בחברה

משק המדינה

משק המים

משק אוֹטַרְקִי

 

הערך משק נמצא בידיעות: 01.10.1715.11.1706.11.1827.11.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_print