מילים ומושגים

מקלט

מִקלָט – SHELTER –  מקום שבורחים אליו ומסתתרים בו בשעת מלחמה, חדר עם קירות נגד פצצות

בישראל יש מקלטים בדירות ובבתים ומקלטים ציבוריים.

בהרצליה יש מקלט לנשים מוכות.

 

הערך מקלט נמצא בידיעות: 25.07.1618.09.1608.12.1609.06.1724.11.1709.12.17