מילים ומושגים

מעמד

מַעֲמָד    סטטוס

               כינוס חגיגי שבו נוכחים אנשים רבים ואנשים חשובים

בְּמַעֲמד: בנוכחות אישיות מכובדת, בזמן טקס 

דוגמאות:

יש לו מעמד גבוה בין הקולגות שלו.

התורה ניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני.

הטקס נערך במעמד השיא המדינה.

בחברה ההודית יש מַעֲמָדוֹת.

 

הערך מעמד נמצא בידיעות: 06.06.16,  21.06.16, 01.08.1614.09.1628.09.16,  30.10.1631.10.1608.11.1613.11.16,

15.11.1617.11.1629.11.1604.12.16, 06.12.1612.12.1626.01.1731.01.1707.02.1722.03.1729.03.17

18.04.1722.04.1723.04.1723.04.1701.05.1714.06.1728.09.1729.10.1729.11.1709.12.1715.12.17,

22.12.1726.12.17