מילים ומושגים

מסך

מָסַך – וילון, משהו שמסתיר

רבים: מַסָכִּים

מסך פלסמה, מסך הטלוויזיה

המסך הקטן – מסך הטלוויזיה

מסך אש, מסך עשן

מסך הברזל – על ברית המועצות לשעבר

בתיאטרון מרימים את המסך בתחילת ההצגה ומורידים את המסך בסופה.

המסך ירד – זה סוף הדבר

 

הערך מסך נמצא בידיעות:  07.08.1621.05.1806.06.1829.11.18

 

image_print