מילים ומושגים

מודעות

מוּדָעוּת – ידיעה והבנה של משהו, משהו הנמצא בהכרה של האדם

השורש: ידע

ליצור מודעות, להגביר מודעות

דוגמאות:

הוא מודע לסכנה שבעישון ובכל זאת אינו מפסיק לעשן.

צעירים לא תמיד מודעים לסכנות.

 

הערך מודעות נמצא בידיעות: 31.05.1625.09.1610.11.1604.06.1706.06.17 08.06.17,  02.10.1714.01.18