מילים ומושגים

לסירוגין

לְסֵירוּגִין – באופן לא רצוף. פעם כן ופעם לא

דוגמה:

הוא בא לשיעורים לסירוגין. יום כן ויום לא.

הם קראו את הטקסט לסירוגין. שורה הוא, שורה היא.

 

הערך לסירוגין נמצא בידיעות: