מילים ומושגים

ישר

יָשָר – לא עקום, צדיק

שם עצם: יוֹשֶר

אדם ישר

קו ישר

דרך ישרה

יחס ישר

שכל ישר

זווית ישרה (90 מעלות)

דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד.

 

יָשִיר – direct

 

אוטובוס ישיר

רכבת יְשירה

משא ומתן ישיר

ברדיו ובטלוויזיה: שידור ישיר

 

הערך ישר נמצא בידיעות: 23.01.1725.04.1710.11.17