מילים ומושגים

ישב (פועל)

יָשַב – הניח גופו על הישבן, על כסא

גר במקום

השורש: י.ש.ב

שם הפועל: לָשֶבֶת

שם הפעולה: יְשִיבָה

שם הפועל בבניין פיעל: לְייַשֵב

שם הפעולה בבניין פיעל: יִישוּב

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְייַשֵב

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְייַשְבוּת

שמות עצם: תוֹשָב, יִישוּב, מוֹשָב

 

הערך ישב נמצא בידיעות: 29.03.1702.04.1704.09.1728.09.1715.11.1705.12.17, 01.01.18