מילים ומושגים

יסד, ייסד

יִיסֵד וגם: יָסַדהקים יישוב, מוסד, הניח יסודות לדבר

שם הפועל: לְייַסֵד

שם הפעולה: יִיסוּד

דוגמאות:

מושב נהלל נוסד ב-1921.

המייסדים חלמו על עתיד טוב יותר.

אני גר ברחוב המייסדים.

 

הערך ייסד נמצא גם בידיעות: 23.2.1616.01.1729.01.1713.02.1728.03.1701.05.1701.05.1727.06.1723.07.1707.08.17,

31.12.17