מילים ומושגים

חש

חָש – הרגיש

השורש: ח.ו.ש

שם הפועל: לָחוּש

תְחוּשָה – הרגשה

לאדם כמה חושים: חוש הטעם, חוש הריח, חוש הרְאִייָה, חוש השמיעה, חוש המִישוּש.

תחושה מוזרה, תחושה נעימה, תחושה לא נעימה, תחושת בטן

 

הערך חש נמצא בידיעות: 19.09.1613.10.1603.12.1621.12.1629.01.1705.02.1720.03.1706.06.1721.06.17

 03.07.1706.07.1717.07.1714.08.1701.10.1724.10.1710.11.1724.11.1713.12.1722.12.17