מילים ומושגים

חילץ

חִילֵץ – הציל מסכנה

          הצליח להוציא דבר או אדם ממקום סגור שקשה לצאת ממנו

השורש: ח.ל.ץ

שם הפועל: לְחַלֵץ

שם הפעולה: חִילוּץ

מחלצים מסכנה, מחלצים מצרה, מחלצים מתוך הריסות.

כותות החילוץ וההצלה: מגן דוד אדום, מכבי אש

669 – יחידת החילוץ של צה"ל

 

הערך חילץ נמצא בידיעות: 06.09.16, 08.03.1723.04.1715.06.1729.08.1730.08.1724.09.1715.10.1731.10.17