מילים ומושגים

התראה

הַתרָאָה – אזהרה לפני שעושים משהו

השורש: ת.ר.ה

שם הפועל: לְהַתרוֹת

עבר בבניין הפעיל: הִתרָה

 

דוגמאות:

חברת החשמל ניתקה לנו את החשמל בלי התראה מוקדמת.

זמן ההתראה מפני טילים באזור עזה קצר מאוד.
 

הערך התראה נמצא בידיעות: 18.09.16