מילים ומושגים

התנדב

הִתְנַדֵב  – עָזַר למישהו בלי לקבל כסף

שם הפועל: לְהִתנַדֵב

שם הפעולה: הִתנַדבוּת

הווה: מִתנַדֵב

דוגמאות:

בישראל אנשים רבים מתנדבים לעבודה בבתי חולים, לעזרה לזקנים, לחלשים.

יש ארגונים רבים של מתנדבים.

ההתנדבות טובה גם לנותן וגם למקבל.

התנדבתי להכין עוגה למסיבה.

 

הערך התנדב נמצא בידיעות: 19.02.15, 10.07.1602.09.1631.10.1621.11.1629.11.1604.12.1605.12.16,  21.03.17

27.03.1728.03.1701.05.1707.05.1703.07.1705.07.1703.08.1723.10.1707.01.1810.01.18