מילים ומושגים

התכופף

הִתכּוֹפֵף – קיפל את הגוף והזיז אותו למטה או הצידה

השורש: כ.פ.ף

שם הפועל: לְהִתכּוֹפֵף

שם הפועל בבניין פיעל: לְכוֹפֵף

 

 

דוגמאות:

כואבת לי הברך. אני לא יכול לכופף אותה.

תתכופפי בבקשה! את מסתירה לי!

ראש הממשלה הצליח 'לכופף' את שר התחברה ולהראות לו מי הבוס.
 

הערך התכופף נמצא בידיעות: 18.09.16

 

image_print