מילים ומושגים

הצטרף

הִצטָרֵף – התחבר למישהו או למשהו כדי לעשות יחד משהו

השורש: צ.ר.פ.

שם הפועל: לְהִצטָרֵף

דוגמה:

הם נסעו לטיול. הבן לא רצה להצטרף אליהם ונשאר בבית.

אנחנו הולכים לסרט. את רוצה להצטרף אלינו?

הם הצטרפו לטיול ברגע האחרון.

 

הערך הצטרף נמצא בידיעות: 14.11.1627.11.1619.03.17, 19.03.17 20.04.1710.07.1713.07.1706.12.1724.12.17,

01.01.18