מילים ומושגים

הטיל

הֵטִיל / הִטִיל – שָׂם, זרק, קבע הוראה 

השורשים: נטל, טול

שם הפועל: לְהטִיל

מֵטִילִים עבודה, משימה, תפקיד, אחריות, חרם, עונש, ספק, מס, קנס, פחד

וגם: תרנגולת מטילה ביצים

בבניין הופעל: הוּטַל, מוּטָל, יוטַּל

 

הערך הטיל נמצא בידיעות: 10.08.1629.11.1601.02.1731.07.1706.08.1707.08.1717.08.1702.10.17