מילים ומושגים

הוביל

הוֹבִיל – היה ראשון ואחרים הלכו או עשו אחריו

השורש: י.ב.ל

שם הפועל: לְהוֹבִיל

שם הפעולה: הוֹבָלָה

דוגמאות:

המדריך הוביל את הטיול.

ראש העירייה מוביל את הפרויקט.

זו חברה מובילה בשוק המכוניות.

המעשה שלו מוביל להצלחה.

היא הובילה את המשא ומתן.

הם עוברים דירה מחר. הם הִזמִינוּ את חברת ההובלה לשש בבוקר.

 

הערך הוביל נמצא בידיעות: 15.11.16, 04.12.1621.12.1602.01.1703.01.1726.01.1724.04.17 10.05.17, 10.05.1711.6.1713.06.1706.07.1713.07.1709.12.1711.12.1728.12.1707.01.1817.01.1825.01.18

11.02.1814.02.1825.02.18, 07.03.1813.03.1825.03.1811.04.18, 12.04.18